TO Kiropraktik
PErsonlig service från legitimerad kiropraktor

För dig med rygg- och nacksmärtor samt ergonomiska besvär

Om kiropraktik

Kiropraktik är en hälsoprofession som ställer diagnos och behandlar diverse besvär och funktionsnedsättningar i hela rörelseapparaten. Kiropraktorn är specialist på att identifiera avvikelser i kroppens komplexa och sammansatta rörelsemönster. För att mästra detta hantverk har kiropraktorn en 5årig utbildning i medicin såväl som biomekanik.

Efter fullgod utbildning genomgår kiropraktorn en AT-tjänst och blir därefter legitimerad av socialstyrelsen och jobbar inom ramarna för övrig hälso- och sjukvård.

Behandlingsformen handlar övergripande om att återställa funktion i leder, muskler och nervsystem. Dysfunktion uppstår av flertalet anledningar och i centrum står ofta den mekaniska felbelastningen som de flesta är exponerade av till mer eller mindre utsträckning. Den livsstil samhället anpassat sig till innebär allt som oftast att vi spenderar många timmar sittande framför datorn eller så jobbar vi med ett fysiskt jobb som även det kan kräva att vi antingen jobbar stationärt eller med enformiga rörelser. Detta medför ett micro-slitage i olika delar i rörelseapparaten och när enskilda leder till slut mist sitt rörelseomfång och funktion uppstår slutligen smärtsymtom. Detta är en process som kan ta månader eller år men smärtsymtomen tillkommer inte förrän vi nått toppen av isberget.

Kiropraktiken har förmågan att återställa rörelse och funktion i smärtsamma leder som mist sin funktion, vilket bidrar till att musklerna slappnar av och smärtsymtomen jämnar ut sig. Utöver detta återställs också kommunikationen mellan den smärtsamma leden och hjärnan. När dessa signaler kan skickas som de ska kan vi enklare aktivera våra muskler och blir mer koordinerade.